Belangrijke agenda punten

26 september 2017 van 18:00 t/m 19:00
26 september van 18:00 t/m 19:00
Informatieavond voor groep 2, 3 en 4
26 september 2017 van 18:30 t/m 19:30
26 september van 18:30 t/m 19:30
Informatieavond voor groep 5, 6 en 7
28 september 2017
28 september
Studiedag leerlingen zijn vrij

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 21 juli 2017
De afgelopen tijd hebben wij veel vragen van ouders gekregen over de mogelijkheden voor peuters in de periode tussen september en januari. Wij bieden daarom vanaf 4 september, als voorloper op de peu ...
Gepubliceerd op: 19 juli 2017
Gepubliceerd op: 31 mei 2017
Per 1 sept is er een nieuwe directeur op de Scharmhof benoemd. haar naam is: Saskia Prakken.

Welkom op Kindcentrum              De Scharmhof

Graag informeren wij u over onze school.

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs en een heldere profilering van onze identiteit. Wij willen op onze school alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen aandacht geven, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch als creatief. Ook kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, krijgen daarvoor voldoende ruimte.
In het onderwijs op De Scharmhof vinden wij het belangrijk dat de leerlingen een actieve rol spelen in hun leerproces en ook samenwerkend leren.
Ook hechten wij grote waarde aan het onderhouden van goede contacten met de ouders van de kinderen.

Samen zorgen wij dat de school een veilige, vertrouwde en uitdagende plek is waar u en uw kind zich thuis voelen. 
 

Respect voor elkaar
Onze leerlingen komen uit gezinnen met verschillende opvattingen op godsdienstig en levensbeschouwelijk terrein. Samen zoeken we daarom steeds naar een evenwicht in het omgaan met deze verschillen. Opdat iedereen, met respect en eerbied voor elkaar, zijn weg hierin kan vinden.