Belangrijke agendapunten

25 april 2018
25 april
gr. 7 gevangenismuseum
25 april 2018
25 april
gr. 8 Herinneringscentrum Kamp Westerbork
15 mei 2018 t/m 17 mei 2018
15 mei t/m 17 mei
Verkeersexamen

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 16 april 2018
Het jaarlijkse kleuterfeest voor de groepen 1 en 2 is in aantocht.  

Welkom op Kindcentrum              De Scharmhof

Graag informeren wij u over onze school.

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs en een heldere profilering van onze identiteit. Wij willen op onze school alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen aandacht geven, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch als creatief. Ook kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, krijgen daarvoor voldoende ruimte.
In het onderwijs op De Scharmhof vinden wij het belangrijk dat de leerlingen een actieve rol spelen in hun leerproces en ook samenwerkend leren.
Ook hechten wij grote waarde aan het onderhouden van goede contacten met de ouders van de kinderen.

Samen zorgen wij dat de school een veilige, vertrouwde en uitdagende plek is waar u en uw kind zich thuis voelen. 
 

Respect voor elkaar
Onze leerlingen komen uit gezinnen met verschillende opvattingen op godsdienstig en levensbeschouwelijk terrein. Samen zoeken we daarom steeds naar een evenwicht in het omgaan met deze verschillen. Opdat iedereen, met respect en eerbied voor elkaar, zijn weg hierin kan vinden.