Belangrijke agendapunten

28 maart 2018
28 maart
Scharmhof got talent
4 april 2018
4 april
Open dag
5 april 2018
5 april
theoretisch verkeersexamen

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 19 maart 2018
Woensdag 4 april houden wij weer een open dag. Kent u nog ouders die een schoolkeuze moeten maken? Maak hen attent op onze open dag.
Gepubliceerd op: 19 februari 2018
Het is weer bijna zo ver………… de talentenshow van de Scharmhof!  
Gepubliceerd op: 17 januari 2018
Na de kerstvakantie zijn er veel nieuwe kinderen ingestroomd in onze jongste kleutergroepen. Het zijn kinderen die in december of januari vier jaar zijn geworden.

Welkom op Kindcentrum              De Scharmhof

Graag informeren wij u over onze school.

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs en een heldere profilering van onze identiteit. Wij willen op onze school alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen aandacht geven, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch als creatief. Ook kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, krijgen daarvoor voldoende ruimte.
In het onderwijs op De Scharmhof vinden wij het belangrijk dat de leerlingen een actieve rol spelen in hun leerproces en ook samenwerkend leren.
Ook hechten wij grote waarde aan het onderhouden van goede contacten met de ouders van de kinderen.

Samen zorgen wij dat de school een veilige, vertrouwde en uitdagende plek is waar u en uw kind zich thuis voelen. 
 

Respect voor elkaar
Onze leerlingen komen uit gezinnen met verschillende opvattingen op godsdienstig en levensbeschouwelijk terrein. Samen zoeken we daarom steeds naar een evenwicht in het omgaan met deze verschillen. Opdat iedereen, met respect en eerbied voor elkaar, zijn weg hierin kan vinden.