Contactavonden

Tijdens de contactavonden worden ouders in de gelegenheid gesteld de ontwikkeling van hun kind met de leerkracht te bespreken. Deze contact-avonden worden drie keer per jaar (november, februari en mei) gehouden. Aan het eind van het schooljaar is er een beperkte contactavond gepland. Alleen ouders waarmee nader contact gewenst is, worden voor deze laatste contact-
avond uitgenodigd. Als daartoe aanleiding is, vinden op verzoek van ouders en/of leerkracht ook tussentijds gesprekken plaats over de vorderingen van een kind.