Toestroom nieuwe leerlingen

17 januari 2018

Na de kerstvakantie zijn er veel nieuwe kinderen ingestroomd in onze jongste kleutergroepen. Het zijn kinderen die in december of januari vier jaar zijn geworden.

 Ook zijn er een aantal kinderen die nu al meedoen in de kleutergroep omdat zij binnenkort vier jaar worden. Het betreft hier kinderen die eigenlijk eerst nog een paar weken in de nieuwe situatie van de peuteropvang zouden moeten wennen en dan binnen een paar weken de overstap moeten maken naar de basisschool. Zoveel veranderingen op korte termijn vinden we niet wenselijk voor deze jonge kinderen vandaar dat we nu eenmalig voor een andere oplossing hebben gekozen: Zij komen twee morgens in de week vast wennen in de groepen 1a of 1b. Direct na de kerstvakantie leverde dat wel wat volle klassen op: vol met nieuwe kinderen én vol met ‘nieuwe’ ouders….. Een aantal ouders maakt zich zorgen over de toestroom in deze groepen en vraagt zich af of er een nieuwe kleutergroep opgestart kan worden. Op dit moment kunnen we op basis van de verwachte aantallen geen nieuwe groepsformatie aanvragen. Daarom willen we graag een beeld krijgen van de aantallen van de kinderen die komend half jaar nog vier jaar worden en nog niet bij onze administratie bekend zijn. Heeft u nog een kind dat binnenkort vier jaar wordt en nog niet is aangemeld? (Het gaat hier ook om kinderen die al in op ons KDV bekend zijn maar nog niet staan ingeschreven op de school.) Dan graag met spoed contact opnemen met onze administratie of met de directie. Zo kunnen we zien of er eventueel voor de zomervakantie nog een nieuwe groep opgestart moet worden.