Midden- en bovenbouw

In groep 3
In groep 3 worden de basisvaardigheden lezen - taal,  schrijven, rekenen - wiskunde voor het eerst methodisch aangeboden. In groep 3 wordt in de tweede helft van het jaar gestart met het zogenaamde taalcircuit.  In kleine groepjes wordt o.l.v. ouders veel taalervaring opgedaan. Vanaf januari groep 3 wordt in groepjes, die op basis van het leesniveau worden samengesteld, één à twee keer per week gelezen.  Een aantal andere vakken (handvaardigheid, wereld-
oriëntatie, tekenen, verkeer en creatief schrijven) wordt rond een thema aangeboden. Dit thema wordt m.b.v. een informatief televisieprogramma ingeleid.

 

Onderwijs in de groepen 4 t/m 8
Vanaf groep 4 worden de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen / wiskunde apart aangeboden. De wereld oriënterende vakken komen in groep 4, net als in groep 3, in samenhang aan de orde. Vanaf groep 5 staan aardrijkskunde, biologie, verkeer en geschiedenis als afzonderlijke vakken op het rooster. In de schoolgids is een overzicht opgenomen van methodes die gebruikt worden bij de diverse vakgebieden.
 

Huiswerk en ICT
Vanaf groep 6 wordt regelmatig huiswerk meegegeven, met name voor de wereld oriënterende vakken. Diverse onderwijsactiviteiten worden ondersteund door gebruik te maken van audiovisuele hulpmiddelen (o.a. video, dvd) en het gebruik van de computer. De computer wordt ingezet in de groepen 1 t/m 8. Daarnaast wordt de computer gebruikt om leerlingen, die speciale aandacht nodig hebben te kunnen begeleiden. Eveneens vindt toepassing van de computer plaats in het documentatie-
centrum. Sinds begin 2003 beschikken we over een computernetwerk. In het ICT-plan staat omschreven welke software in de verschillende klassen gebruikt wordt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.