Onze visie

Onze school maakt deel uit van de stichting “Christelijke Onderwijsgroep Drenthegevestigd te Assen.

In de statuten wordt in artikel 2 als grondslag genoemd:

“De stichting aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen als inspiratiebron de Bijbel als Gods Woord, waarbij de kernwoorden gerechtigheid, vrede en liefde centraal staan“.

Het is vanzelfsprekend, dat bij ons op school naar deze grondslag gehandeld wordt.
We hechten er waarde aan, dat ouders, die hun kind bij ons aanmelden achter de keuze staan voor het volgen van christelijk onderwijs en alle activiteiten die daarmee samenhangen.

De volgende uitgangspunten zijn voor ons heel belangrijk:

We gaan ervan uit, dat elk kind een schepsel van God is en daarom proberen we recht te doen aan elk kind. Eveneens vinden we het belangrijk, dat elk kind leert, dat ieder mens gelijkwaardig is, maar ook, dat dit leven zich afspeelt binnen gezagsverhoudingen. Tevens willen we de kinderen leren, dat het leven waard is geleefd te worden en dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn.

We vinden het van belang dat de kinderen waarden en normen bijgebracht worden, die gebaseerd zijn op dat wat wij als christenen uit de Bijbel leren.

In praktische zin betekenen bovengenoemde uitgangspunten:

  • Elke dag begint en eindigt met gebed en/of het zingen van Bijbelse liederen.
  • Per week wordt 1,5 uur besteed aan godsdienstige vorming. Het doel van onze godsdienstige vorming is onder meer: kinderen in contact brengen met de verhalen uit de Bijbel, zodat zij leren en ervaren hoe God de mensen in het verleden nabij was, in het heden is en in de toekomst nabij zal zijn.
  • De verhalen worden aan het begin van de dag verteld, teruggevraagd en verwerkt in woord en gebaar.
  • De christelijke feesten Kerst en Pasen vieren we al of niet met de maatjesgroep in de klas.
  • Onze schoolbevolking bestaat uit kinderen, die komen uit gezinnen met verschillende opvattingen op godsdienstig en levensbeschouwelijk terrein. Dat heeft tot gevolg dat steeds samen gezocht wordt naar een evenwicht in het omgaan met deze verschillen in levensopvatting.Een ieder zal daar zijn of haar weg in moeten vinden met respect en eerbied voor elkaar. Als school proberen we hier sturing aan te geven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.