Zorg voor de leerlingen

Mocht u zich zorgen maken over uw kind, schroom dan niet en stap dan na schooltijd naar de leerkracht van uw zoon of dochter. De leerkracht is de eerst aangewezen persoon waarbij u met uw vragen terecht kunt. Soms is er meteen tijd en gelegenheid, soms is het nodig om samen een afspraak te maken.

Op onze school werken 2 meerschoolse interne begeleiders. Zij coördineren de zorg en voeren overleg met leerkrachten, ouders en externe instanties. Zij ondersteunen de leerkracht bij het opstellen en uitvoeren van de groepsplannen.
Op school werken we nauw samen met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD. 

Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van schoolmaatschappelijk werk. 

In de schoolgids kunt u hierover meer lezen.