Schooltijden

Schooltijden

Op de Scharmhof hebben we het vijf-gelijke-dagenmodel.
Alle kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Zij zijn dan 5 ½ uur per dag op school, waarvan 5 uur lestijd en een half uur voor lunch en buitenspel.
We hebben 5 gelijke dagen van 5 uur per dag en gemiddeld genomen 40 schoolweken per jaar.

Voor meer informatie zie onze Schoolgids: Schooltijden en pauzes.

De bel

Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen op het schoolplein komen.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, gedurende de inlooptijd van 5 minuten gaan de
kinderen naar binnen. De leerkracht is in of in de buurt van zijn/haar lokaal.


Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Dit betekent het begin van de schooltijd:
De kinderen van groep 3 – 8 moeten dan binnen zijn.
Voor de kleuters is de inlooptijd tot 8.35 uur

Bij slecht weer gaat de bel ongeveer 5 minuten eerder.

Een praktisch advies: Wilt u bij slecht weer uw kind(-eren) iets later naar school sturen.