Het jonge kind

De sociale ontwikkeling van kleuters is één van de meest belangrijke onderdelen van de totale ontwikkeling
In groep 1 leren kleuters in een groep te functioneren. Belangrijke aspecten daarbij zijn: rekening leren houden met elkaar; leren iets metelkaar te delen; het zich houden aan afspraken. We vinden het daarbij belangrijk dit leren in een veilige en plezierige omgeving te laten plaatsvinden.
 

Werken met een thema
Alle activiteiten die plaatsvinden in de kleutergroepen worden rondom een thema opgebouwd. Dit thema wordt meestal bepaald door de tijd van het jaar - met name seizoenen en feesten - en door de belangstelling van de kinderen. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd aan te sluiten bij hun belevingswereld en deze te vergroten, zodat het kind steeds meer zicht krijgt op de werkelijkheid om zich heen. Zowel in groep 1 als ook in groep 2 maken wij gebruik van het beredeneerd aanbod of ook wel leerstofplanning genoemd. Wij bieden de kinderen op deze manier gestructureerd bepaalde zaken aan. In deze planning zijn o.a. taalonderdelen, begrippen, rekenen en vormen opgenomen.

Spelenderwijs verkennen
De belangrijkste kenmerken van een kleuter zijn: een grote behoefte aan spel en beweging. Daarom is in de kleutergroepen het uitgangspunt SPEL. Spelenderwijs verkennen de kinderen de wereld. Allerlei spelvormen komen aan de orde, zoals constructiespelen (bouwhoek en duplo), rollenspelen (poppenhoek en winkeltje), het spelen met expressiematerialen (verf, klei, zand en water),
het spelen met ontwikkelingsmaterialen (puzzels en lotto). Ook het bewegingsspel tijdens de gymlessen binnen en het spelen buiten zijn erg belangrijk: Niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor het sociale gedrag. De kinderen moeten immers leren rekening te houden met elkaar.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.