Medezeggenschapsraad

Conform de Wet medezeggenschap op scholen is er aan onze school een Medezeggenschapsraad verbonden. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en vertegenwoordigers van het schoolteam (3). 
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten met betrekking tot bepaalde aangelegenheden vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen. De MR vergadert ongeveer 8 maal per schooljaar en geeft instemming of advies voor allerlei zaken die te maken hebben met de organisatie en het beleid van De Scharmhof. Zaken die bij de MR op de agenda staan zijn o.a: vakantierooster, schoolgids, formatie. Op de openbare  jaarvergadering, die gezamenlijk met de OR wordt georganiseerd, wordt het jaarverslag van de MR besproken en kunnen ouders vragen stellen over de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Mailadres: mr.descharmhof@ckcdrenthe.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.